Rene Descartes

Dec 06, 20
Rene Descartes

Descartes Watches is een ode aan René Descartes. In deze blog lees je alles over de filosoof en wiskunde, die tussen 1596 en 1650 leefde.

Descartes groeide op in Frankrijk maar woonde en werkte twintig jaar in de Republiek der Zeven Verenigden Nederlanden. Hier schreef hij verschillende publicaties. 'Cogito ergo sum', wat 'ik denk, dus ik ben' betekent is het motto geworden van het moderne zelfbewustzijn. Hiermee wordt de denkende en redenerende mens bedoeld, maar ook de mens die twijfels aan alles. Een eigen oordeel staat hier dus centraal. 

De benadering van Descartes (kennis en aard van de menselijke geest) speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de filosofie. De Fransman wordt zelf de grondlegger van de moderne filosofie genoemd. Bepaalde zaken die nu vanzelfsprekend zijn, zoals het onderscheid tussen lichaam in geest, waren in de tijd dat Descartes leefde niet vanzelfsprekend. 

Het aristoteliasche teleologische wereldbeeld werd als eerste verworpen door Descartes. Hij verving dit beeld voor een mechanistisch wereldbeeld. Ofwel: kijken naar de oorzaak om gebeurtenissen te verklaren en niet naar het doel van het object. De natuurlijk wordt volgens Descartes verklaard vanuit mathematische wetmatigheden. Deze maken het mogelijk om natuurwetten op te stellen, zoals positie, snelheid, kracht en massa van de objecten. De wetten bevatten een logische structuur die met het verstand gelezen kan worden. Daarom wordt Descartes, die tradities en vooroordelen overboord gooit, eveneens gezien als vader van het moderne rationalisme.